บริการกงสุล: ทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ 09.00 -12.00 น.

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้แก่คนไทยในฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้แก่คนไทยในฮังการี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดี​ฮังการี

นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน International Chemistry Tournament 2022 ที่ฮังการี

ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด