บริการกงสุล: ทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ 09.00 -12.00 น.

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน “Vinkovacke Jeseni Festival” ณ เมือง Vinkovci

สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน “Vinkovacke Jeseni Festival” ณ เมือง Vinkovci

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - คอซอวอ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

“การแข่งขันเทคบอลชิงถ้วยครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ฮังการี”

ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

4 เม.ย. 2566

การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

24 มี.ค. 2566

วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย

29 ก.ค. 2565

"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565"
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด