บริการกงสุล: ทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ 09.00 -12.00 น.

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮังการี

เอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านไทย (Thai Town Foundation) ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “จากลูกจ้างสู่เจ้าของกิจการ วิธีการเปิดบริษัท และธุรกิจส่วนตัว เพื่อความก้าวหน้าในฮังการี”

ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

4 เม.ย. 2566

การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

24 มี.ค. 2566

วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย

29 ก.ค. 2565

"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565"
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด