บริการกงสุลทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนาพบหารือกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียและเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฮังการี
ดูทั้งหมด
สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

 

02-Photoroom_cropped

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

 

ดูแลใจเมื่อไกลบ้าน
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฮังการี
ประกาศดูทั้งหมด

4 เม.ย. 2566

การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

24 มี.ค. 2566

วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย

29 ก.ค. 2565

"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565"
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆ ดูทั้งหมด
รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางคาซัคสถาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567
ดูทั้งหมด