รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 462 view
          ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization of the United Nations - FAO) ประกาศเปิดรับสมัครการแข่งขันชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย และกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคล ชุมชน และองค์กรที่ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อหลักวันดินโลกที่ FAO กำหนด โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัล เงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประเทศไทย
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามรถส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่