ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19

ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19

26 พ.ย. 2563

2,650 view

ขั้นตอนสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทย

ขณะนี้การเดินทางเข้าประเทศไทยมี  2 ช่องทาง ดังนี้

1.การเดินทางด้วยเที่ยวบินอพยพ หรือสายการบินพาณิชย์ที่สถานทูตประสานไว้ให้ และเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่ของรัฐ (State Quarantine -SQ) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สถานทูตจะคัดเลือกสายการบินที่สามารถเดินทางได้สะดวก และมีราคาเหมาะสม โดยผู้เดินทางจะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง 
 2. แจ้งความประสงค์การเดินทางโดยลงทะเบียนที่ https://forms.gle/vb64FBq2BW3U7z9i8 
 3. สถานทูตจะติดต่อกลับเมื่อมีกำหนดเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกับกำหนดการเดินทางของท่าน
 4. ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE) ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ 
 5. ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเองในเที่ยวบินที่สถานทูตจะแจ้งให้ทราบ ซึ่งได้ขอโควตาการกักกันตัวในสถานที่ของรัฐไว้ให้แล้ว 
 6. แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินและอัพโหลดบัตรโดยสารเข้าระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ซึ่งสถานทูตจะอนุมัติเอกสาร COE ให้ท่านใช้ประกอบการเดินทาง 
 7. นัดหมายแพทย์เพื่อขอใบรับรอง Fit to Fly ซึ่งหมายถึงว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง 
 8. กรอกเอกสาร ตม.8 หรือ TM. 8 เพื่อเตรียมแสดงเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย https://bit.ly/35AALO0  
 9. ออกเดินทางด้วยเครื่องบินตามปกติ โดยท่านต้องแสดงเอกสาร COE และ Fit to Fly ต่อสายการบินขณะเช็กอิน

**ท่านสามารถเลือกใช้สถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้เช่นกัน**

2. การเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ซึ่งผู้เดินทางสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินใดก็ได้ ในวัน และเวลาตามความประสงค์ แต่ผู้เดินทางต้องจองสถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  

ขณะนี้มีสายการบินจำนวนมากได้รับอนุญาตให้บินเข้าประเทศไทย โดยสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมจากต่อจากภูมิภาคยุโรปไปยังประเทศไทย อาทิ การบินไทย Emirates Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa,  Austrian Airlines, Swiss Air, และ Turkish Airlines 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง โดยขั้นตอนการเตรียมเอกสารทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 2. ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE) ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ 
 3. ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยตนเองในเที่ยวบินตามที่ท่านประสงค์ 
 4. จองโรงแรมที่กักกันตัว ASQ ซึ่งมีรายชื่อและสามารถตรวจสอบราคาได้ที่ www.hsscovid.com ให้สอดคล้องกับวันเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 30,000 บาทต่อคน 
 5. แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินและอัพโหลดบัตรโดยสาร และหลักฐานการจอง ASQ เข้าระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ซึ่งสถานทูตจะอนุมัติเอกสาร COE ให้ท่านใช้ประกอบการเดินทาง
 6. นัดหมายแพทย์เพื่อขอใบรับรอง Fit to Fly ซึ่งหมายถึงว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินได้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
 7. กรอกเอกสาร ตม.8 หรือ TM. 8 เพื่อเตรียมแสดงเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย https://bit.ly/35AALO0  
 8. ออกเดินทางด้วยเครื่องบินตามปกติ โดยท่านพิมพ์เอกสาร COE และ Fit to Fly เพื่อนำมาแสดงต่อสายการบิน

**บางสายการบินอาจขอให้ท่านตรวจโควิดด้วย โปรดตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินที่ท่านเลือกด้วย**

126617277_3810789402286876_644543501422214135_o

 

126617277_3810789402286876_644543501422214135_o_(1)  

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ