เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เยี่ยมเยียนร้านอาหารไทย Saralee’s Thai Street Food ณ กรุงซาเกร็บ โครเอเชีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เยี่ยมเยียนร้านอาหารไทย Saralee’s Thai Street Food ณ กรุงซาเกร็บ โครเอเชีย

30 ก.ค. 2564

58 view
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เยี่ยมเยียนร้านอาหารไทย Saralee’s Thai Street Food ในโอกาสที่เดินทางไปราชการที่กรุงซาเกร็บ โครเอเชีย โดยร้าน Saralee’s ให้บริการอาหารไทยจานเดียวหลากหลายเมนู ปรุงรสด้วยแม่ครัวชาวไทยโดยใช้วัตถุดิบจากประเทศไทย ทำให้มีรสชาติอาหารแบบไทยแท้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ