งานวันกาชาดสากลและวันครบรอบ 140 ปีของการก่อตั้งสภากาชาดฮังการี ณ เมือง Esztergom

งานวันกาชาดสากลและวันครบรอบ 140 ปีของการก่อตั้งสภากาชาดฮังการี ณ เมือง Esztergom

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 469 view

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ และผู้แทนบริษัท Thai President Foods (Hungary) ได้เข้าร่วมงานวันกาชาดสากลและวันครบรอบ 140 ปีของการก่อตั้งสภากาชาดฮังการีที่เมือง Esztergom ฮังการี และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนบริษัท Thai President Foods (Hungary) ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติตามที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยบริจาคอาหารแห้งและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่บ้านพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ