สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์


(Budapest)

ที่ตั้ง

1025 Budapest, Verecke út 79

วันที่ทำการ

Monday - Friday

เวลาทำการ

9.00 - 12.00, 13.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Monday - Friday 9.00 - 12.00

เบอร์ติดต่อ

(36-1) 438-4020,438-4025VOIP: 540901,540902

แฟ็กซ์

(36-1) 438-4023

อีเมล

For general matter: [email protected] For visa and consular inquiries: [email protected] or [email protected]

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายนพคุณ ลุยจันทร์
(MR. NOPAKHUN LUICHANT)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวดลลดา ทองบุญ
(MISS DONLADA THONGBOON)

- นางสาวมนทกานติ เฮงสุวรรณ
(MISS MONTAKAN HENGSUWAN)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาววัชราภรณ์ ใจศรี
(MISS WATCHARAPORN JAISRI)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

Vend utca 26, Budapest 1025

เบอร์ติดต่อ

Tel. (361) 212-2738

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (361) 212-2736