สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์


(Budapest)

ที่ตั้ง

Verecke ut. 791025 Budapest

วันที่ทำการ

Monday - Friday 8.30 - 12.00, 13.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Monday - Friday 8.30 - 12.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(36-1) 438-4020,438-4025VOIP: 540901,540902

แฟ็กซ์

(36-1) 438-4023

อีเมล

thaiemba@mail.datanet.hu,ambrd@mail.datanet.hu

เว็บไซต์

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

Vend utca 26, Budapest 1025

เบอร์ติดต่อ

Tel. (361) 212-2738

อีเมล

E-mail : thaicommbp@mail.datanet.hu

แฟ็กซ์

Fax : (361) 212-2736

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายภควัต ตันสกุล
(MR. BHAKAVAT TANSKUL)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางสาวปิลัญญา นิยมไทย
(MISS PILANYA NIYOMTHAI)

Counsellor
(Counsellor)

- นายกิตติวุฒิ ภิญโญวิทย์
(MR. KITTVUDH PINYOWIT)

- นางสาวดลลดา ทองบุญ
(MISS DONLADA THONGBOON)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางณัฐรินีย์ สมประสงค์
(MISS NATTARINEE SOMPRASONG)