คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,557 view

ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจฮังการี สามารถลงทะเบียนเพื่อติดต่อขอรับเอกสารในรูป PDF ไฟล์ “Doing Business in Hungary” ได้ฟรีจากบริษัท Ernst & Young (Hungary) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.ey.com/global/content.nsf/Hungary_E/Publications_Doing_Business Companies or persons interested in doing business in Hungary can register with Ernst & Young (Hungary) to receive a free copy of “Doing Business in Hungary” (PDF format) by entering the following URL: http://www.ey.com/global/content.nsf/Hungary_E/Publications_Doing_Business