สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2560
 
 
2 มกราคม ชดเชยวันสิ้นปี                                                                               
3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
13 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
15 มีนาคม 1848 Revolution Commemoration Day
13 เมษายน สงกรานต์
14 เมษายน สงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคม วันพืชมงคล
5 มิถุนายน Pentecost Monday
10 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
14 สิงหาคม              ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
21 สิงหาคม ชดเชยวัน St. Stephen
23 ตุลาคม วันปิยมหาราชและ Uprising Commemoration Day
1 พฤศจิกายน All Saints' Day
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
25 ธันวาคม คริสต์มาส
26 ธันวาคม Boxing Day
   
   

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.