วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 275 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
 
 

วัน

วันที่

วันหยุด

 

วันพุธ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันมาฆบูชา

 

วันจันทร์

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Revolution day (Hungarian Extra Holiday)

 

วันอังคาร

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

Revolution Day

 

วันพุธ

๖ เมษายน ๒๕๖๕

วันจักรี

 

วันพุธ

๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

วันจักรี

 

วันศุกร์

๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

 ​วันสงกรานต์/Easter Friday

 

วันจันทร์

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

Easter Monday

 

วันพุธ

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันฉัตรมงคล

 

วันศุกร์

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันจันทร์

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Pentecost Day  

วันพุธ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

​วันอาสาฬหบูชา  

วันศุกร์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

วันศุกร์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 

วันพฤหัสบดี

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันจันทร์

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชดเชยวันปิยมหาราช

 

วันจันทร์

 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

All Saints's Day​ (Hungarian extra holiday)

 
 

วันอังคาร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

All Saint's Day  

วันจันทร์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​

 

วันจันทร์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

 

วันจันทร์

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคริสต์มาส

 
 
 
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 
**หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ**