สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

13 ส.ค. 2563

117 view

            เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยนายภควัต ตันสกุลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ