ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

27 ก.ค. 2563

116 view
          มื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายภควัต ตันสกุลเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ และลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ