สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓

15 ก.ค. 2563

158 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓ คน รวมเป็น ๔,๒๒๓ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๙๓ คน รักษาหายแล้ว ๒,๘๘๗ คน และมีผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านเพื่อควบคุมโรค ๒,๑๙๖ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๑๖ คน รวมเป็น ๓,๕๐๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๑๗ คน รักษาหายแล้ว ๒,๓๗๗ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๑๖ คน รวมเป็น ๖,๔๐๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๑๖ คน รักษาหายแล้ว ๓,๐๓๗ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๘ คน ยอดรวมเป็น ๑,๐๗๗ คน มีผู้เสียชีวิตสะสม ๑๙ คน รักษาหายแล้ว ๓๒๕ คน
๕. คอซอวอ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๔,๑๐๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๘๖ คน รักษาหายแล้ว ๒,๐๖๓ คน