สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓

15 ก.ค. 2563

151 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๑ คน รวมเป็น ๔,๒๕๘ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๙๕ คน รักษาหายแล้ว ๓,๑๐๖ คน อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค ๒,๗๘๒ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๒ คน รวมเป็น ๓,๘๒๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๒๐ คน รักษาหายแล้ว ๒,๕๕๘ คน
๓. บอสเนียฯ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๖,๙๘๑ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๒๖ คน รักษาหายแล้ว ๓,๑๗๙ คน
๔. มอนเตเนโกร ในรอบสองวัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖๖ คน รวมเป็น ๑,๒๘๗ คน มีผู้เสียชีวิตสะสม ๒๔ คน รักษาหายแล้ว ๓๓๐ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๘๗ คน ยอดรวมเป็น ๔,๙๓๑ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐๘ คน รักษาหายแล้ว ๒,๓๗๐ คน