สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

18 มิ.ย. 2563

120 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ คน รวมเป็น ๔,๐๗๘ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๒ คน รวมเป็น ๕๖๗ คน รักษาหายแล้ว ๒,๕๔๗ คน อยู่ระหว่างกักกันตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการ ๗,๕๔๕ คน

๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓ คน รวมเป็น ๒,๒๕๘ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐๗ คน รักษาหายแล้ว ๒,๑๔๑ คน

๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๖ คน รวมเป็น ๓,๑๔๑ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๖๘ คน รักษาหายแล้ว ๒,๑๙๗ คน

๔. มอนเตเนโกร ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดรวมยังเป็น ๓๒๖ คน มีผู้ป่วย active case ๒ คน มีผู้เสียชีวิตสะสม ๙ คน และรักษาหายแล้ว ๓๑๕ คน

๕. คอซอวอ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๑,๔๘๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓๓ คน รักษาหายแล้ว ๙๕๓ คน