สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

15 มิ.ย. 2563

100 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓ ดังนี้
 
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕ คน รวมเป็น ๔,๐๖๙ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๓ คน รวมเป็น ๕๖๒ คน รักษาหายแล้ว ๒,๔๘๒ คน อยู่ระหว่างกักกันตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังอาการ ๗,๒๘๗ คน
 
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑ คน รวมเป็น ๒,๒๕๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๐๗ คน รักษาหายแล้ว ๒,๑๓๔ คน
 
๓. บอสเนียฯ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อรวมยังเป็น ๒,๘๙๓ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑๖๓ คน รักษาหายแล้ว ๒,๑๑๙ คน
 
๔. มอนเตเนโกร ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยอดสะสมเป็น ๓๒๔ คน ไม่มีผู้ป่วย active case แล้ว โดยมีผู้เสียชีวิตสะสม ๙ คน และรักษาหาย ๓๑๕ คน
 
๕. คอซอวอ ในรอบ ๒ วัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๑๑ คน รวมเป็น ๑,๔๓๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓๒ คน รักษาหายแล้ว ๙๒๘ คน