เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของไทยประจำฮังการี ต่อนาย Iván Medveczky อธิบดีกรมพิธีการทูต ฮังการี

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของไทยประจำฮังการี ต่อนาย Iván Medveczky อธิบดีกรมพิธีการทูต ฮังการี

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 105 view

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของไทยประจำฮังการี ต่อนาย Iván Medveczky อธิบดีกรมพิธีการทูต ฮังการี โดยถือว่านับแต่นี้เป็นต้นไป เอกอัครราชทูตนิพนธ์ฯ จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำฮังการีได้อย่างเป็นทางการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ