เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วย น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. ดลลดา ทองบุญ ที่ปรึกษา ได้เข้าพบนาย András Baranyi รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการการค้าฮังการี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วย น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. ดลลดา ทองบุญ ที่ปรึกษา ได้เข้าพบนาย András Baranyi รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการการค้าฮังการี

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2565

| 69 view

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วย น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา และ น.ส. ดลลดา ทองบุญ ที่ปรึกษา ได้เข้าพบนาย András Baranyi รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการการค้าฮังการี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ฮังการี โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฮังการีในปี 2566 ตลอดจนการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ