เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nguyen Thi Bich Thao เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฮังการี โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nguyen Thi Bich Thao เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฮังการี โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตของทั้ง 2 ประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2565

| 58 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมคารวะนาง Nguyen Thi Bich Thao เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฮังการี โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตของทั้ง 2 ประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ