เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๕ น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์มหากุศล จัดโดย วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๕ น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์มหากุศล จัดโดย วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 23 view
เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๕ น.ส. ปิลัญญา นิยมไทย อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์มหากุศล จัดโดย วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ โดย น.ส. ปิลัญญาฯ ได้กล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมพิธีสงฆ์ตลอดจนพิธีรดน้ำดำหัวในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ในงานนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารสำหรับโรงทาน และรางวัลสำหรับกิจกรรมสอยดาวการกุศลด้วย
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดไทยรัตนประทีปที่ได้จัดงานสงกรานต์มหากุศลในครั้งนี้ ซึ่งมีพี่น้องคนไทยและฮังการีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยในฮังการี ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่พี่น้องชาวไทยและฮังการี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ