นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

26 มี.ค. 2564

54 view

        เมื่อ 25 มีนาคม 2564 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์ ต่อนาย Željko Komšić สมาชิกคณะประธานาธิบดีบอสเนียฯ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีบอสเนียฯ กรุงซาราเยโว


       ภายหลังพิธียื่นพระราชสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับนาย Komšić โดยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับบอสเนียฯ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในทุกมิติ นาย Komšić ได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งส่งความปรารถนาดีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย ตลอดจนยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลบอสเนียฯ ในการกระชับความสัมพันธ์กับไทยบนพื้นฐานของไมตรีจิตรและความร่วมมือระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ