สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ให้การต้อนรับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 497 view

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (Foundation for Business and Community Leadership Development: BCL) นำโดย รศ.ดร.นิกร วัฒนพนม ณ อาคารสำนักงานสถานเอกอัครราชทูต (แห่งใหม่) โดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วยนางสาวฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และนายพงศ์ปณต ทองอินทร์ ผู้แทนมูลนิธิหมู่บ้านไทย ได้ร่วมบรรยายสรุปให้แก่คณะ

 

IMG-7174

IMG-7099

  IMG-7155

  IMG-7135