“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมงานบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์”

“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมงานบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์”

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2566

| 398 view

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ นำโดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้เข้าร่วมงานบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ พิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นำโดยพระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย รองเจ้าอาวาสฯ การทำบุญตักบาตร การแห่เทียนพรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน และการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีการจัดโรงทานบริการอาหารแก่ผู้ร่วมงานซึ่งมีจำนวนประมาณ 100 คนด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตนิพนธ์ฯ ได้กล่าวขอบคุณคนไทยและชาวฮังการีที่มาร่วมงาน และขอบพระคุณวัดไทยรัตนประทีปที่จัดกิจกรรมทางศาสนาดังกล่าว ซึ่งเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นโอกาสพบปะกันของคนไทยอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนชาวไทยในฮังการีด้วย

 

DSC02998 DSC03026   DSC03011   DSC02940   DSC02929  

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ