“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566”

“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566”

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 376 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยร่วมลงนามและกล่าวถวายพระพรฯ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานบุญถวายเทียนพรรษา ตลอดจนทำความสะอาดภายในอุโบสถและบริเวณพื้นที่วัด

 

 

IMG_6641 IMG_6651

  IMG_6463   IMG-6624   IMG_6628   IMG-6625   IMG_6633