"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565"

"สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565"

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 676 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร การนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงบูดาเปสต์ พร้อมครอบครัว
นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดไทยรัตนประทีป
กรุงบูดาเปสต์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด เช่น การปลูกต้นไม้ การทาสีรั้วและผนังวัด และการทำความสะอาดรอบวัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ