สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ ประเทศโครเอเชีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 339 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Jadran เมืองรีเยกา และโรงแรม Sheraton Zagreb กรุงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เมื่อวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2565 ตามลำดับ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางและรับรองนิติกรณ์แก่ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในโครเอเชีย ซึ่งมีอยู่กว่า 100 คน โดยตลอดระยะเวลา 2 วัน มีผู้มาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น 25 ราย ในโอกาสเดียวกันนี้ นายนพคุณ ลุยจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วย น.ส.มนทกานติ เฮงสุวรรณ เลขานุการเอก ได้ไปเยี่ยมร้านอาหารไทยในโครเอเชีย ได้แก่ ร้าน Sabai ในเมืองรีเยกา และร้าน Saralee's thai street food bistro ในกรุงซาเกร็บด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอขอบคุณชุมชนชาวไทยในโครเอเชียที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงการสนับสนุนจากทางโรงแรมสถานที่จัดงาน ซึ่งทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ