สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยบริจาคอาหารแห้ง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าและไทยเชฟแก่บ้านพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยบริจาคอาหารแห้ง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าและไทยเชฟแก่บ้านพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี

15 ธ.ค. 2563

70 view

เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยบริจาคอาหารแห้ง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าและไทยเชฟ ซึ่งร่วมสนับสนุนโดยบริษัท Thai President Foods Hungary แก่บ้านพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของสภากาชาดฮังการี ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ไร้บ้านจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น โดยมี Ms. Buncsik Ildikó ผู้อำนวยการสภากาชาดฮังการีสาขากรุงบูดาเปสต์ เป็นผู้รับมอบ

บริจาคมาม่า_กาชาด_201208_0

22222222222  

333333333