สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - คอซอวอ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - คอซอวอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 453 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - คอซอวอ ณ โรงแรม Emerald Hotel กรุงพริสตินา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยเอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เจ้าภาพ และ Ms. Liza Gashi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคอซอวอในฐานะแขกเกียรติยศ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับคอซอวอ นับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2556 รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ในงานดังกล่าวได้นำเสนอเอกลักษณ์ของไทย ได้แก่ นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย ดนตรีไทยและการนวดแผนไทยจากร้าน SIAMSIAM Thai Massage

 

376860246_681335194026036_6947096091184200130_n 378501736_681335564025999_1417910271861739370_n   378466986_681335860692636_2342524090184469485_n   376927337_681336754025880_3475167390780752544_n   376927254_681336867359202_3794191146083615304_n