สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

38 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ ๓,๒๘๖ คน รวมเป็น ๗๑,๔๑๓ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๖๕ รวมเป็น ๑,๖๓๔ คน รักษาหายแล้ว ๑๗,๙๕๓ คน อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค ๒๖,๓๙๖ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๗๗๒ คน รวมเป็น ๔๖,๕๗๔ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๓๑ คน รักษาหายแล้ว ๓๐,๙๑๐ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑,๔๙๘ คน รวมเป็น ๔๘,๑๓๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๒๑๒ คน รักษาหายแล้ว ๒๗,๘๗๐ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๒๐ คน รวมเป็น ๑๘,๐๖๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๙๔ คน รักษาหายแล้ว ๑๓,๙๔๒ คน
๕. คอซอวอ ในรอบสองวันพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๕๖๕ รวมเป็น ๑๘,๘๖๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๖๔ คน รักษาหายแล้ว ๑๕,๑๙๘ คน