สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

65 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓,๕๘๑ คน รวมเป็น ๘๒,๗๘๐ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๗๐ รวมเป็น ๑,๘๘๙ คน รักษาหายแล้ว ๒๐,๔๗๖ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อดูอาการอีก ๒๙,๗๕๐ คน
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑,๑๖๕ คน รวมเป็น ๕๒,๖๖๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๙๔ คน รักษาหายแล้ว ๓๗,๓๓๒ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๗๖๔ คน รวมเป็น ๕๒,๒๖๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๒๘๐ คน รักษาหายแล้ว ๒๘,๕๖๗ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๙๖ คน รวมเป็น ๑๙,๒๑๐ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓๒๐ คน รักษาหายแล้ว ๑๔,๔๕๖ คน
๕. คอซอวอ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๓๗ คน รวมเป็น ๒๐,๑๓๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๗๘ คน รักษาหายแล้ว ๑๕,๖๔๑ คน