สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

3 พ.ย. 2563

42 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ขอเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. ฮังการี
๑.๑ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๒,๑๙๔ คน รวมเป็น ๖๘,๑๒๗ คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๕๖ รวมเป็น ๑,๖๓๔ คน รักษาหายแล้ว ๑๗,๔๖๙ คน อยู่ระหว่างการกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค ๒๕,๕๘๕ คน
๑.๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๓ ฮังการีจะขยายข้อบังคับการสวมหน้ากากให้ครอบคลุมโรงพยาบาล สถานบังเทิง และร้านอาหารโดยจะถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น
๒. โครเอเชีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ ๒,๗๗๖ คน รวมเป็น ๔๓,๗๗๕ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๕๑๑ คน รักษาหายแล้ว ๒,๙๒๓๓ คน
๓. บอสเนียฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นสถิติใหม่ ๑,๙๐๒ คน รวมเป็น ๔๖,๖๓๙ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๑,๑๘๒ คน รักษาหายแล้ว ๒๗,๕๘๐ คน
๔. มอนเตเนโกร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๓๕๔ คน รวมเป็น ๑๗,๗๔๖ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๒๙๐ คน รักษาหายแล้ว ๑๓,๗๒๗ คน
๕. คอซอวอ ไม่มีรายงานใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็น ๑๘,๓๐๒ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๖๕๙ คน รักษาหายแล้ว ๑๕,๑๙๘ คน