รัฐบาลฮังการีเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน โควิด – ๑๙

รัฐบาลฮังการีเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน โควิด – ๑๙

13 ม.ค. 2564

293 view
ผู้ประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ จากรัฐบาลฮังการีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์รับสิทธิได้ที่
 
ซึ่งครอบคลุมถึงชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติถูกกฏหมายที่ประกันตนในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของฮังการี (มีหมายเลข Taj Card) ทั้งนี้ รัฐบาลฮังการีจะฉีดวัคซีนให้กับบุคคลในกลุ่มเสี่ยงก่อน อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ส่วนประชาชนทั่วไปจะฉีดวัคซีนให้ตามลำดับการลงทะเบียน
 
วิธีการลงทะเบียนขอรับวัคซีน
 
hh