กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

22 ต.ค. 2563

49 view

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม และได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ