ประกาศกรณีตรวจพบชาวไทยที่เดินทางกลับจากฮังการี COVID-19

ประกาศกรณีตรวจพบชาวไทยที่เดินทางกลับจากฮังการี COVID-19

12 ต.ค. 2563

228 view
     ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แจ้งข้อมูล เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ว่า ได้ตรวจพบชาวไทยที่เดินทางกลับจากฮังการี ๒ คน ติดเชื้อ COVID-19 จากการตรวจครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยพบว่าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ นั้น
     สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งย้ำเตือนชาวไทยในฮังการี ด้วยความห่วงใย ว่าขณะนี้ทางการฮังการีพยายามรักษาสมดุลย์ระหว่างการการควบคุมโรคและการรักษาเศรษฐกิจ จึงยังไม่มีนโยบาย lockdown ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีการแพร่ระบาดรุนแรงกว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่ผ่านมา ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามมาตราการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากและการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเท
 
     หากท่านมีอาการ เช่น มีไข้สูง ไอแห้ง หายใจลำบาก ไม่สามารถรับรู้รส กลิ่น หรือสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ COVID -19 โปรดติดต่อแพทย์ประจำบ้าน หรือติดต่อสายด่วนของฮังการี ที่หมายเลข + ๓๖๘๐ ๒๗๗ ๔๕๕ หรือ + ๓๖๘๐ ๒๗๗ ๔๕๖ เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อไป