น.ส.ปิลัญญา นิยมไทย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นสักขีพยานการเลือกตั้งประธานาธิบดีฮังการี ณ รัฐสภาฮังการี

น.ส.ปิลัญญา นิยมไทย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นสักขีพยานการเลือกตั้งประธานาธิบดีฮังการี ณ รัฐสภาฮังการี

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2565

| 143 view

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ น.ส.ปิลัญญา นิยมไทย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นสักขีพยานการเลือกตั้งประธานาธิบดีฮังการี ณ รัฐสภาฮังการี ร่วมกับคณะทูตต่างประเทศประจำฮังการี โดยอุปทูตได้กล่าวแสดงความยินดีกับนาง Katalin Novák ที่ได้รับเลือกตั้ง รวมทั้งได้แจ้งว่าไทยและฮังการีจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ