นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนี" เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนี

นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนี" เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนี

27 ต.ค. 2563

199 view