นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมอนเตเนโกร

นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมอนเตเนโกร

29 เม.ย. 2564

22 view

             เมื่อ 27 เมษายน 2564 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำมอนเตเนโกร โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงบูดาเปสต์ ต่อนาย Milo Đukanović ประธานาธิบดีมอนเตเนโกร ณ ทำเนียบประธานาธิบดีมอนเตเนโกร นคร Cetinje


ภายหลังพิธียื่นพระราชสาส์นฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือข้อราชการกับนาย Đukanović โดยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับมอนเตเนโกร ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในทุกมิติ นาย Đukanović ได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลมอนเตเนโกรในการกระชับความสัมพันธ์กับไทยบนพื้นฐานของไมตรีจิตรและความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

รับชมวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=eReVF-zCrDM รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ