นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศฮังการีและเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำฮังการีร่วมให้การตอนรับ

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศฮังการีและเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำฮังการีร่วมให้การตอนรับ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2565

| 91 view

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เดินทางถึงกรุงบูดาเปสต์เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 โดยมีผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศฮังการีและเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำฮังการีร่วมให้การตอนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงบูดาเปสต์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ