“คณะทูตอาเซียนในกรุงบูดาเปสต์จัดงานฉลองครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งอาเซียน”

“คณะทูตอาเซียนในกรุงบูดาเปสต์จัดงานฉลองครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งอาเซียน”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2566

| 366 view

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในฮังการีประกอบด้วย อินโดนีเซีย
ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดงานวันอาเซียน (ASEAN Day) ในวาระครบรอบ
56 ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
เอกอัครราชทูตไทยเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และนาย Dimas Wahab
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียกล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำความสำคัญของอาเซียน
ความใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับฮังการี รวมถึงสหภาพยุโรป
นาย István Jakab รองประธานรัฐสภาฮังการี

ในฐานะแขกเกียรติยศได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของอาเซียนในช่วง 6 ทศวรรษที่ผ่านมา
รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคและการเสริมสร้างสัม
พันธไมตรีกับฮังการีและสหภาพยุโรปต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ มีแขกเข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งข้าราชการและผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี รวมทั้งภาคเอกชนและสื่อมวลชนกว่า 100 คน
โดยมีการนำอาหารประจำชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมด้วย

 

C32DAF699126B1ADC1D3D37B6734223492F86896 F09684AAD84FA26B65B2B1BE011EF01EAAE4B2C5   E6BE809AD195836750B2963772E1D43E8C3A0519   F62CBBFEF20B32D01E8BB69E3E3A1E3B4E76E31C   4313ABFB43F75950FC6E4F4CA93B12966B6D874A   261FFDBE4DF4CC576EF991E7E851F7B6EF6DDDC3   01456B236877F86F116F3972DE17AFDB84A34771