กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

22 ต.ค. 2563

45 view

มื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ