การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย มอนเตเนโกร และคอซอวอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 450 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงบูดาเปสต์_๔  แบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง  

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ