คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 Aug 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 Nov 2022

| 1,619 view

 

ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจฮังการี สามารถลงทะเบียนเพื่อติดต่อขอรับเอกสารในรูป PDF ไฟล์ “Doing Business in Hungary” ได้ฟรีจากบริษัท Ernst & Young (Hungary) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.ey.com/global/content.nsf/Hungary_E/Publications_Doing_Business Companies or persons interested in doing business in Hungary can register with Ernst & Young (Hungary) to receive a free copy of “Doing Business in Hungary” (PDF format) by entering the following URL: http://www.ey.com/global/content.nsf/Hungary_E/Publications_Doing_Business