กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

 

 Office Hours: Monday-Friday 09.00-12.00 |13.00-17.00 hrs

Visa Application: Monday-Friday 09.00-11.45 hrs

Address         Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel                   (36-1) 438-4020 and for consular matter please call (36-1) 438-4026
VOIP                540901,540902
Fax                  (36-1) 438-4023
Email

- for general matter: info@thaiembassy.hu

- for visa and consular inquiries: consular@thaiembassy.hu or vizum@thaiembassy.hu

MAP