การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ บริการกงสุลทุกวันทำการราชการ: 10.00 -15.30 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ: 10.00-15.30 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด

30 เม.ย. 2564

ประกาศการยกระดับมาตราการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

8 ก.ค. 2564

บทความเรื่อง A Philosophy that Empowers from Within

24 มี.ค. 2564

ประกาศ​ สถานเอกอัครราชทูต​ ณ​ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง​ การปรับค่าธรรมเนียม​กงสุล​ตั้งแต่​วันที่​ ๒๒​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ ​เป็น​ต้นไป

14 ม.ค. 2564

H.E. Ambassador's brief interviews with Xpatloop.com
ดูทั้งหมด
บริการกงสุล
 
หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน

สามารถจองคิวได้ที่ consular@thaiembassy.hu หรือ โทร +36 1 438 4026

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน +36 30 507 8517 หรือ +36 30 394 1023

ตรวจดูวันปิดทำการของสถานทูตฯ ก่อนจองคิวได้ที่นี่

ทะเบียนราษฎร์ หนังสือนำ
1. แจ้งเกิด 1. หนังสือผ่อนผันการเกณท์ทหาร
2. จดทะเบียนสมรส/หย่า 2. หนังสือรับรองความประพฤติ
3. แจ้งตาย 3. หนังสือการซื้อขายที่ดินกรณีมีคู่สมรสต่างชาติ
 
นิติกรณ์ (การรับรองเอกสาร)
1. รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ/ยินยอม 5. รับรองลายมือชื่ออื่นๆ
2. รับรองลายมือชื่อในเอกสารของธนาคาร 6. รับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแจ้ง
เข้าทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในต่าง  ประเทศ
3. รับรองลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงการใช้นามสกุล 7. รับรองสำเนาถูกต้อง
4. รับรองลายมือในการซื้อที่ดิน 8. รับรองคำแปล

 

 

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

Royal Thai Embassy, Budapest, Hungary

203b1

Address Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel : (36-1) 438-4020

VOIP : 540901,540902

Fax : (36-1) 438-4023

Office Hours: Monday-Friday 09.00-12.00 |13.00-17.00 hrs

Visa Application: Monday-Friday 09.00-11.45 hrs

Email for general matter: info@thaiembassy.hu

Email for visa and consular inquiries : consular@thaiembassy.hu or vizum@thaiembassy.hu