บริการกงสุล: ทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ 09.00 -12.00 น.

ข่าวเด่นดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐโครเอเชีย

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐคอซอวอ

ดูทั้งหมด
ประกาศ ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด