บริการกงสุล: ทุกวันทำการราชการ 09.00 - 17.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) บริการวีซ่า: ทุกวันทำการราชการ 09.00 -12.00 น. (นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)

ประกาศ ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ฝ่ายสารนิเทศและพิธีการทูต)
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยในสถานการณ์โควิด-19

Updated_Regulations_on_Entry_to_Thailand_(3)

 

ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

Royal Thai Embassy, Budapest, Hungary

203b1

Address Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel : (36-1) 438-4020

VOIP : 540901,540902

Fax : (36-1) 438-4023

Office Hours: Monday-Friday 09.00-12.00 |13.00-17.00 hrs

Visa Application: Monday-Friday 09.00-12.00 hrs 

Email for general matter: [email protected] / for visa: [email protected] / for consular matter: [email protected]