ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด

30 ก.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

30 ก.ย. 2563

'Thailand Strong'

30 ก.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

30 ก.ย. 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓
ดูทั้งหมด

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์

Royal Thai Embassy, Budapest, Hungary

203b1

Address Verecke ut. 79, Budapest 1025

Tel : (36-1) 438-4020

VOIP : 540901,540902

Fax : (36-1) 438-4023

Office Hours: Monday-Friday 09.00-12.00 |13.00-17.00 hrs

Visa Application: Monday-Friday 09.00-11.45 hrs

Email for general matter: info@thaiembassy.hu

Email for visa and consular inquiries : consular@thaiembassy.hu or vizum@thaiembassy.hu